[graviditet] Videos

Varför får man förstoppning?

Om man får förstoppning har man svårt att tömma tarmen, och avföringen kan bli hård och trög. Ofta beror det på att man dricker för lite och äter mat som innehåller för lite fibrer.

Det är vanligt att få förstoppning om man ändrar sina matvanor, är orolig eller stressad. En del läkemedel och mat kan också ge förstoppning. Om man varit förstoppad en längre tid kan man även få andra besvär som ont i magen, illamående eller hemorrojder.
En vanlig definition på förstoppning är att man tömmer tarmen färre än tre gånger i veckan och att man har besvär som till exempel att avföringen är hård och svår att få fram. Det kan kännas som om tarmen inte töms helt eller att det tar lång tid att tömma tarmen.

Men avföringsvanorna varierar och olika personer har ofta skilda åsikter om vad som menas med förstoppning. Att tömma tarmen bara ett par gånger i veckan kan vara lika normalt som att göra det flera gånger om dagen.

Förstoppning är för det mesta ofarligt men ibland kan det också vara tecken på någon sjukdom, speciellt om besvären kommer för första gången när man är äldre än 45 år.
Vilka får förstoppning?

De flesta människor kan få tillfällig förstoppning, till exempel om man byter miljö, om man ändrar sina matvanor, är orolig eller stressad.

Det är viktigt att dricka tillräckligt. Det här är speciellt viktigt när man blir äldre eftersom man då inte känner törst på samma sätt.

Kvinnor kan få förstoppning i samband med graviditet eller under den senare delen av menstruationscykeln. Det har förmodligen med hormonförändringar att göra.

Hos barn kan även för lite fibrer i maten eller oro och tension vid toalettbesök ge förstoppning. Barn som ammas brukar däremot sällan få förstoppning. Bröstmjölkens sammansättning gör att avföringen blir mjuk.
Andra vanliga  orsaker till förstoppning

För mycket stillasittande ökar risken för att man ska bli förstoppad. Det samma gäller om man blir sängliggande en längre tid. Det är inte heller bra att gå och hålla sig utan man bör sträva efter att gå på toaletten regelbundet.

För vissa kan det finnas ett hinder i ändtarmen som gör att det blir svårt att tömma tarmen, till exempel en propp av avföring. Ibland kan man få sprickor i ändtarmsöppningen, och då gör det ont, vilket leder till att man drar sig för att gå på toaletten.

Förstoppning kan även vara symtom på andra underliggande sjukdomar. Om man får besvär med förstoppning för första gången när man är äldre än 45 år bör man kontakta vårdcentralen för att få en tid för läkarundersökning. Detsamma gäller om man har mycket besvär med sin förstoppning, eller känner sig orolig.

åter till behandla hemorrojder